سخنرانی دکتر داریوش مظفریان

عنوان سخنرانی:Food is Medicine to advance food and nutrition security and health equity   🔻زمان و مکان برگزاری:📆25 تا 27 بهمن ماه۱۴۰۲🏛مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ✉️مهلت ارسال مقالات:تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲