ماه: مرداد 1402

سخنرانی دکتر سید رضا سبحانی

عنوان سخنرانی: ارتقای مصرف پایدار مواد غذایی در ایران: وضعیت فعلی و اقدامات لازم در سیاست گذاری   🔻زمان و مکان برگزاری:📆25 تا 27 بهمن ماه۱۴۰۲🏛مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ✉️مهلت ارسال مقالات:تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ عنوان سخنرانی: ارتقای مصرف پایدار مواد غذایی در ایران: وضعیت فعلی و اقدامات لازم در سیاست …

سخنرانی دکتر سید رضا سبحانی ادامه »

سخنرانی دکتر رویا کلیشادی

عنوان سخنرانی:نقش تغذیه دوران کودکی و نوجوانی در بروز بیماری های غیر واگیر در بزرگسالی   🔻زمان و مکان برگزاری:📆25 تا 27 بهمن ماه۱۴۰۲🏛مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ✉️مهلت ارسال مقالات:تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲