نخستین همایش تغذیه انجمن علمی تغذیه ایران برگزار می شود:

 

“امنیت تغذیه ای پایدار برای رویارویی با سوءتغذیه و بیماریهای غیرواگیر”

 

تاریخ برگزاری: دی ماه 1402

مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک

 

 

اولین جلسه شورای هماهنگی برگزاری کنگره “همبک” در سال ۱۴۰۲ با حضور دبیر علمی و اجرایی و سایر اعضای محترم هیات علمی برگزار گردید. 

در این نشست در خصوص انتصاب مسوولین بخش های مختلف از جمله برنامه های علمی، سخنرانی ها، کارگاهها، سمپوزیوم ها، راه اندازی وبسایت و طراحی پوستر تصمیم گیری شد.