عناوین سمپوزیوم ها شماره۴تا۶:

🔰دکتر محمد حضوری
تازه های تغذیه ورزشی
🔰دکتر بهرام پور قاسم
نوتریژنتیک و نوتریژنومیک
🔰دکتر محسن تقی زاده
مکمل های زیست فناورانه غذایی

 

🔻زمان و مکان برگزاری:
📆25 تا 27 بهمن ماه۱۴۰۲
🏛مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

✉️مهلت ارسال مقالات:
تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲