Tally ERP Crack

انتخاب و تقدیر از پایان نامه های برگزیده در رشته علوم تغذیه

     انجمن علمی تغذیه ایران در سال ۱۴۰۱ برنامه انتخاب و تقدیر از پایان نامه های برگزیده در رشته علوم تغذیه را اجرا خواهد کرد.  ملاک انتخاب، مقطع یا رشته تحصیلی دانشجو یا نوع دانشگاه نیست، بلکه محتوا،  مقاله یا محصول، اثرگذاری و بویژه ارتباط آن با شاخه های مختلف علوم تغذیه، معیارهای اصلی خواهند بود.

     شرایط اولیه ورود به رقابت:

  • محتوای کلی پایان نامه حداقل با یکی از شاخه های علوم تغذیه ارتباط داشته باشد.

  • با توجه به اینکه انتخاب برگزیدگان به تفکیک سه شاخه شامل: تغذیه بالینی، تغذیه جامعه، و تغذیه سلولی – ملکولی انجام می شود، لازم است متقاضیان شاخه مورد نظر خود برای رقابت را معرفی کنند.

  • لازم است هر یک از متقاضیان، علاوه بر ارایه مستندات، با تنظیم یک نامه ویژگی ها و نکات برگزیده مربوط به پایان نامه خود را توضیح دهند.

  • دفاع از پایان نامه در بازه زمانی ابتدای سال 1397 لغایت پایان سال 1400 انجام شده باشد.

  • حداقل یک مقاله اصیل از پایان نامه در مجلات معتبر منتشر شده باشد.

     در مورد مقاله (ها)، محتوا و کیفیت مقاله و مجله مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد “اثرگذاری”،  حیطه های اثر بر تصمیم گیری، اثر بر سلامت، و اثر بر اقتصاد ملاک ارزیابی خواهد بود (پروتکل پیوست که از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده، مورد استفاده قرار حواهد گرفت). علاوه بر اینها، بدیهی است کسب هر نوع افتخار یا موارد دیگر حاصل از پایان نامه با ارایه مستندات در فرآیند انتخاب مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

افزون بر پاداش مادی و معرفی به اعضای انجمن، گواهی رسمی پایان نامه های برگزیده به مراکز آموزشی، پژوهشی و اجرایی نیز صادر خواهد شد.

     اطلاعات تکمیلی و برنامه زمانبندی این رویداد از طریق وبگاه انجمن علمی تغذیه ایران (isnutr.ir) منتشر خواهد شد.