درباره انجمن علمی تغذیه ایران

تصاویر مجمع عمومی انجمن علمی تغذیه ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران

اختتامیه نخستین کنگره انجمن علمی تغذیه

 نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا) ، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 25 الی 27 بهمن ماه  1402 با عنوان “اهمیت تغذیه ی پایدار برای رویارویی با سوء تغذیه و بیماریهای غیرواگیر” با حضوربیش از 1500 نفر صاحبنظران، اساتید و محققان در زمینه تغذیه برگزار گردید.  در این کنگره سه استاد برجسته تغذیه آقای دکتر والتر ویلت از دانشگاه هاروارد و اقای دکتر داریوش مظفریان از دانشگاه تافتز امریکا و خانم دکتر فرناندز استاد دانشگاه کانکتیکات آمریکا و سردبیر مجله Nutrients سخنرانی علمی به صورت مجازی داشتندو علاوه بر این اساتید تغذیه از دانشگاه های مختلف کشور و نیز دانشجویان به ارائه مقالات و جدیدترین دستاوردهای علمی در زمینه علم تغذیه پرداختند.